قوطی پلاستیک

در سایزهای کوچک، متوسط، بزرگ و همچنین شامل درب و نازل می باشد.

همچنین مدل بزرگ قوطی پلاستیک شامل دو نوع انگشتی و موشکی است.

مشخصات
  • ابعاد : کوچک، متوسط، بزرگ